Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Lounasravintola MakuMaestron asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Herkkuperhe Oy
Isoniementie 257
36420 Sahalahti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Sanna Yli-Peltomaa
040 591 9410
lounasravintola@makumaestro.fi

3. Rekisterin nimi

Lounasravintola MakuMaestro asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaiden sähköpostisoitteita pidetään ainoastaan viikottaista lounaslistan lähetystä varten. Sähköpostiosoitteet on saatu suoraan asiakkailta itseltään. Henkilö voi pyytää sähköpostiosoitteensa poistamista listalta sähköpostitse lounasravintola@makumaestro.fi. Osoite poistetaan listalta viimeistään kahden viikon aikana ilmoituksesta. Rekisterin pitäminen perustuu oikeutettuun etuun asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Postituslistalle liittyminen on vapaaehtoista.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Sähköpostiosoitteita käsitellään ainoastaan Lounasravintola MakuMaestron viikottaista lounaslistan lähetystä varten.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Pelkkä sähköpostiosoite.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Sähköpostiosoitteet saadaan asiakkailta itseltään.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Sähköpostiosoitteita ei käytetä muuhun markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Suomen tai EU:n ulkopuolelle

10. Henkilötietojen säilytysaika

Sähköpostilistaa päivitetään tarpeen mukaan. Osoitteita säilytetään niin kauan kun asiakas haluaa saada sähköpostilla MakuMaestron viikottaisen lounaslistan.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää nimensä poistamista listalta. Pyyntö pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Pyynnön voi esittää MakuMaestroon sähköpostitse.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.